รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 51.863
DS 51.736
24.655 - 0.000 18/10/2018 06:00
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.059
DS 70.000
91.571 - 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US -0.110
DS 1.110
- 0.000 18/10/2018 05:45
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.792
DS 0.788
- 0.000 18/10/2018 05:45
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.463
DS 0.405
- 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.261
DS 22.619
- 0.000 18/10/2018 05:45
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.261
DS 25.658
0.513 - 0.000 18/10/2018 05:45
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.551
DS 20.009
0.872 - 0.000 27/08/2018 18:30
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.261
DS 24.690
0.000 - - 18/10/2018 05:45
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.273
DS 24.362
0.000 - 0.000 18/10/2018 05:45
6 ปตร. ท่าแนะ US 35.047
DS 26.458
- 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.660 - 0.000 18/10/2018 06:00
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 42.862 - 0.000 18/10/2018 05:45
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 50.392 - 0.000 18/10/2018 06:00
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 47.701 - 0.000 18/10/2018 05:45
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 37.731 - 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 160.358 - 0.000 23/09/2018 23:00
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 173.046 - 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 173.877 - 0.000 18/10/2018 06:00
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 - 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก - - -
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก - - -
3 สถานีสาริกา นครนายก - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
- 5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.090
DS 0.273
- 0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.030
- 0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 2.575
DS 2.552
0 - 0.000 18/10/2018 06:00
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 2.227
DS 0.674
0 - 0.000 18/10/2018 06:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US -0.354
DS 0.156
0.000 - 0.000 18/10/2018 05:45
2 ปตร.คลองสุคต US 1.133
DS 1.204
24.247 - 0.000 18/10/2018 05:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US -2.635
DS 0.808
- 0.000 18/10/2018 06:00
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 0.853
DS 1.092
- 0.000 18/10/2018 06:00
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 0.000
DS 0.000
- 0.000 18/10/2018 06:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 12.125 - 0.000 14/06/2018 16:35
2 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ 0.000 - 0.000 07/09/2018 12:00
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 3.756
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.242
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.221
- 0.000 18/10/2018 05:45
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.099
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.036
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.060
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.012
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.031
- 0.000 18/10/2018 05:45
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 46.160 102.145 0.300 - 18/10/2018 05:45
2 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 31.116 163.937 1.000 - 18/10/2018 06:00
3 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 36.415 140.154 0.500 - 18/10/2018 05:45

Back to Top