รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 52.158
DS 51.192
68.016 - 0.000 16/01/2019 15:45
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.192
DS 70.069
93.002 - 0.000 16/01/2019 18:30
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.810
DS 0.800
- 0.000 16/01/2019 19:15
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.601
DS 0.593
- 0.000 16/01/2019 19:15
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.542
DS 0.267
- 0.000 16/01/2019 19:15
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.831
DS 22.558
- 0.000 16/01/2019 19:30
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.831
DS 25.651
0.000 - 0.000 16/01/2019 19:30
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.551
DS 20.009
0.872 - 0.000 27/08/2018 18:30
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.839
DS 25.400
0.000 - - 16/01/2019 19:15
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.740
DS 24.596
15.329 - 0.000 16/01/2019 19:15
6 ปตร. ท่าแนะ US 35.210
DS 26.386
- 0.000 16/01/2019 19:15
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.097 - 0.000 16/01/2019 19:30
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 41.976 - 0.000 16/01/2019 19:30
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.357 - 0.000 16/01/2019 19:30
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 48.813 - 0.000 16/01/2019 19:30
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 37.646 - 0.000 16/01/2019 19:15
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 160.507 - 0.000 16/01/2019 19:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 172.911 - 0.000 16/01/2019 19:15
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 173.168 - 0.000 16/01/2019 19:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 - 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 0.040 - 0.000 16/01/2019 19:30
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 1.120 - 0.000 16/01/2019 19:30
3 สถานีสาริกา นครนายก 0.000 - 0.000 16/01/2019 19:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
- 5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.090
DS 0.273
- 0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.030
- 0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 1.787
DS 1.748
0 - 0.000 16/01/2019 19:30
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 1.351
DS 0.674
0 - 0.000 16/01/2019 19:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US 0.851
DS 0.336
0.000 - 0.000 16/11/2018 20:00
2 ปตร.คลองสุคต US 0.907
DS 1.194
70.142 - 0.000 16/01/2019 19:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US -2.635
DS 0.242
- 0.000 16/01/2019 19:30
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 0.535
DS 0.576
- 0.000 16/01/2019 19:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 0.648
DS 0.000
- 0.000 16/01/2019 19:30
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ US 0.708
DS 0.159
- 0.000 16/01/2019 19:30
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา US 0.571
DS 0.501
- 0.000 16/01/2019 19:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร 0.000 - 0.000 16/01/2019 19:30
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร 0.060 - 0.000 16/01/2019 19:15
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 2.517
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.007
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.011
- 0.000 16/01/2019 19:15
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.010
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.006
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.017
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.088
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.013
- 0.000 16/01/2019 19:15
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 47.760 349.011 0.520 - 16/01/2019 19:15
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 38.262 283.854 0.550 - 16/01/2019 19:15
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 32.350 239.531 0.540 - 16/01/2019 19:15

Back to Top